Privacy verklaring

Hieronder vindt je de privacy verklaring van Gooise Kledingbeurs.

Welke gegevens verwerkt Gooise Kledingbeurs?
Deze (persoons)gegevens verzamelt en verwerkt Gooise Kledingbeurs wanneer je een ticket via de
ticketshop koopt of je aanmeldt voor de nieuwsbrief:
 Naam
 Woonplaats
 E-mailadres
 Telefoonnummer
 Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)
 Deelnamegeschiedenis (bij tickets)

Cookies
Gooise Kledingbeurs gebruikt cookies om de website te laten functioneren (zo wordt er een cookie
geplaatst wanneer je een product in de ticketshop koopt) en om informatie te verzamelen over het
gebruik van onze website (analytische cookies).

Anonieme bezoekersgegevens
Gooise Kledingbeurs maakt gebruik van Google Analytics. Deze cookies verzamelen – voor zover
mogelijk geanonimiseerd – informatie over het gebruik van de website.
Je kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van de browser. Na het uitschakelen
van de cookies is het niet mogelijk om in te loggen of een product te bestellen.

De door jou gedeelde persoonsgegevens
Soms worden er persoonsgegevens gedeeld in een reactie op mailtje of een supportticket. Deze
gegevens worden alleen gebruikt als ze nodig zijn om je verder te helpen.

E-mail
Gooise Kledingbeurs bewaart e-mail van klanten op de servers.

Voor welke doeleinden worden (persoons)gegevens verwerkt?
Deze (persoons)gegevens heeft Gooise Kledingbeurs nodig om:
 (sneller) support te verlenen;
 jou te informeren over jouw producten, reserveringen en tickets;
 contact op te nemen;
 het afnemen van diensten mogelijk te maken;
 een overeenkomst af te sluiten en onze diensten te verlenen;
 een nieuwsbrief te verzenden;

Hoe lang worden deze (persoons)gegevens bewaard?
Gegevens worden bewaard tot het contract eindigt of de wettelijke verplichte bewaartermijn
verloopt.

Nieuwsbrief
Via de nieuwsbrief wordt je op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen bij Gooise
Kledingbeurs. In iedere nieuwsbrief kan jij je afmelden.

Derde partijen en persoonsgegevens
Gooise Kledingbeurs zal jouw gegevens nooit verkopen aan derden. Zij delen alleen gegevens met
derden wanneer dat wettelijk verplicht is of wanneer het nodig is om diensten te leveren.
Wanneer een openstaande rekening na drie betaalherinneringen niet betaald is, kunnen gegevens
gedeeld worden met een incassobureau.

Beveiliging
Toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd en enkel medewerkers die persoonsgegevens nodig
hebben om hun functie te verrichten krijgen toegang tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens
worden in de cloud en met een wachtwoord bewaard.

Inzagerecht en klachtrecht
Ben je klant van Gooise Kledingbeurs of heb je persoonsgegevens met hun gedeeld? Dan heb je het
recht om deze persoonsgegevens in te zien, aan te passen en/of te verwijderen.

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Deze privacyverklaring bestaat altijd uit de laatste
versie. Laatste aanpassing: 23 mei 2018